středa 21. března 2018

Přátelské hnutí

ISKCON musí být velmi přátelské hnutí. Velmi vstřícné hnutí, které je připraveno dát všem šanci, připraveno nehledat na ostatních chyby. Nehledat na ostatních chyby je těžké. Můžeme někoho přistihnout při lži a říci: "On je lhář! Hanba! Musíme tuto osobu zavrhnout!" No, lhali jsme někdy? Nikdy, opravdu nikdy? To je lež! Takže ano, dokonce i když někoho přistihneme, jak lže, neznamená to, že má ta osoba nějakou slabost. Neznamená to, že můžeme říci: "Tenhle člověk je na odpis! S takovými lidmi nechci nic mít!" Protože potom nemůžeme nic mít ani se sebou samým. Všichni jsme pokleslí. Všichni jsme tady jen milostí velkých oddaných a milostí Pána Krišny. Pak ale - jak můžeme někoho opravovat?
Čánakja Pandit zmínil, že nemůžete nikoho opravovat, aniž byste byli v nadřízené pozici vůči té osobě. A i když v takové pozici jste, nemůžete je opravovat, pokud s nimi nemáte srdečné přátelství. Pokud nejste starší a nemáte srdečné přátelství, pak je neopravujete. Místo toho jdete za někým, kdo takový vztah má, a řeknete: "Tohle se děje. Nevím co dělat, ale pokud myslíš, že by se něco mělo podniknout...jen chci, abys to věděl." To je vše!
Není to tak, že chodíme okolo: "To opravdu není správné, prabhudží. To není náš standard...to je velký přestupek!" Tímto bychom pouze vytvořili hnutí, jehož nechce být nikdo dlouho součástí. Pokud je v pořádku každému vynadat, pak v takovém hnutí nemůžeme žít delší dobu.
Potřebujeme hnutí, jež je založeno na hlubokém přátelství a hlubokém ocenění. nepotřebujeme internátní školu. Jestli vytvoříme hnutí, které je jako internát, kde se každý na každého dívá jako: "Prabhudží, děláš to správně? To patří tamhle!" Pak si člověk může začít myslet: "Chci utéct, chci se osvobodit. Chci odejít."
V takovém prostředí se z nás stanou rozpolcené osobnosti. Máme nějakou masku a tou jsou všechna vnější pravidla, regulace a standardy. A za zataženými závěsy vyjde na povrch skutečné já. Ne, to nechceme. Chceme velice zralé hnutí. Hnutí s hlubokým přátelstvím mezi všemi. Potom si vzájemně pomáháme a uvědomujeme si: "Dnes pomohu já tobě a zítra pomůžeš ty mně."
(Kadamba Kánana Svámí, 18. října 2017, Melbourne, Austrálie, Šrímad Bhágavatam 4.3.17)
Odkaz na přepis v angličtině je zde.

pondělí 19. března 2018

Osobní vztah

Krišna má hluboký osobní vztah s každou živou bytostí a je si vědom každé myšlenky, kterou živá bytost má - jen si to představte! Krišna je v tomto ohledu neomezeně úžasný. Proto Krišna vstupuje do hlubokého osobního vztahu s každým oddaným a může být přitahován a polapen jejich láskyplnou službou. Tomu se říká  sri krsna-akarsani - přitáhnout Krišnu oddanou službou. To je náš záměr: jít hlouběji do oddané služby a přitáhnout Krišnu.
Krišna v Bhagavad-gítě říká, že lidé v hmotném světě Ho nemohou vidět kvůli přetrvávajícímu pokrytí iluzorní energií. Proto jsou někdy pochyby nebo silné názory, kdy mohou někteří říct: "On je starý muž s plnovousem." Jednou se o Šrílovi Prabhupádovi vyjádřil jakýsi profesor ve smyslu že je "dogmatický" proto, že tvrdí, že Krišna je Bůh. Profesor byl toho názoru, že bychom měli být univerzálnější ke všem náboženstvím a neměli bychom být omezení. To měl na mysli pod pojmem "dogmatický". Jako odpověď Šríla Prabhupáda řekl: "Proč tak dogmaticky říká, že Krišna není Bůh, když Boha nikdy neviděl?"
Nakonec musíme vidět Nejvyššího Pána, ale kvůli pokryvu iluzorní energie jsme zapomněli na náš původ, na naše spojení s Krišnou. Dokonce i když si malinko rozpomeneme, nějakou milostí, nebo máme nějaké poznání, je to stále velmi neúplné. Nevidíme Krišnu tváří v tvář. Naším záměrem je znovu probudit naši přirozenou lásku ke Krišnovi a znovu nastolit náš původní vztah s Ním, odevzdat naše životy ve službě Krišnovi, abychom Ho přivábili. Když se toto děje, budeme automaticky více a více ke Krišnovi přitahováni nasloucháním, zpíváním a sloužením. To je úplně přirozené, protože Krišna není obyčejná osoba!
(Kadamba Kánana Svámí, 26. prosinec 2017, Govinda Valley, Austrálie, zasvěcovací lekce)
Odkaz na přepis v angličtině najdete zde.

úterý 13. března 2018

Jediné východisko

Komentář: Když hluboce trpím, nemám žádnou touhu sloužit, protože mě přemáhá bolest...
Ano, když hluboce trpíme, tak ztrácíme chuť sloužit, protože nás přemáhá bolest. Tehdy si musíme připomenout, že je vědomí Krišny stejně jediným východiskem, ať už trpíme nebo ne. Jediná cesta z utrpení je skrze vědomí Krišny - není jiná cesta!
Všichni trpí. Trpěl jsem a trpím stále, ale jak se odtud dostaneme? Přeruším snad svou službu? Pak se jen propadnu do ještě většího utrpení, to jediné zbude. Když všeho nechám, přestanu zpívat, pak mě čeká jen bolest, spousta bolesti. Což není moc dobré postavení. Možná to mohu zvládnout na krátkou dobu, ale potom musím udělat něco, abych se té bolesti zbavil, tak začnu znovu zpívat Hare Krišna, protože si uvědomím, že jiné řešení neexistuje. Jediným východiskem je zpívání Hare Krišna!
(Kadamba Kánana Svámí, 23. ledna 2018, Rádhadéš, Belgie, Šrímad Bhágavatam 8.12.17-21)

Odkaz na přepis v angličtině naleznete zde.

čtvrtek 8. března 2018

Hrdinové!

Četl jsem Uddhava Gítu, kde je uveden celý seznam vlastností. Jedna zmíněná vlastnost je hrdinství. Je řečeno, že toto hrdinství znamená překonat přirozený sklon k užívání si hmotného života - to znamená hrdina! Muži stejně jako ženy jsou hrdinové a hrdinky, pokud se vzdají této tendence požívat si materiálního života.
V mládí, když jsme ještě hodně mladí a začneme s vědomím Krišny, si můžeme říkat, "Copak nevíš, čeho se to vzdáváš? Těch pár let, které máš, a ty jsi tak dychtivý se jich vzdát! Je to nedocenitelný poklad. Ničím na světě si to nemůžeš koupit. Jsi si jistý, že toho teď nechceš využít?"

Ne, to je pro obyčejné muže a obyčejné ženy. Ale ti, kteří jsou hrdinští, jsou připraveni vzdát se požitkářství. 


(Kadamba Kánana Svámí, 23.ledna 2018, Rádhadéš, Belgie, ŠB 8.12.17-21)


Odkaz na přepis v angličtině najdete zde.

úterý 6. března 2018

Ochrana před májou

Nikdo není tak mocný, aby nebyl ovlivněn májou, iluzorní energií. Dokonce i Pána Brahmu občas iluzorní energie zmate. Proto si nesmíme nikdy myslet: "No co, už jsem 99 let oddaný a mája se mě nemůže dotknout. Co mi mája může udělat? Já jsem bhakti jogí!"
Ne. Měli bychom pochopit, co říká Šríla Prabhupáda o Adžámilovi - Adžámil byl kvalifikovaný bráhmana, prošel gurukulou, byl řádně vytrénovaný, velmi učený, ale když se dostal tváří v tvář máje, poklesl. Šríla Prabhupáda řekl: "Jestli poklesl Adžámil, jaká je naše šance? Jak můžeme nepoklesnout?"
Ale my zpíváme svaté jméno. Adžámil byl na úrovni námahbhása (očistné stádium zpívání Hare Krišna); ne v sádhaně, jak zpíváme my, a to nás ochraňuje, ale to není všechno. My máme milost Pána Čaitanji, který do toho zasahuje, který je přímo tady. Pokaždé, když na nás zaútočí mája, pak se jí dostane do cesty Pán Čaitanja a odrazí ji, ochraňuje nás. Takto můžeme tak nějak čelit máje, ačkoli jsme tak slabí. 
(Kadamba Kánana Svámí, 23.ledna 2018, Rádhadéš, Belgie, ŠB 8.12.17-21)
Odkaz na přepis v angličtině je zde.

středa 28. února 2018

Uchvácen Krišnou

Šríla Rúpa Gosvámí řekl, "Něchoď ke Kéší ghátu, jestli máš hmotné touhy." Ale když ve Vrindávanu hraje Krišna na svou flétnu, jak člověk může nejít. Všichni bychom měli jít do Vrindávanu. Šríla Prabhupáda vyprávěl příběh o zloději ve vesnici...
Krišna je neomezeně krásný. Jedna z Jeho fléten se jmenuje sammóhiní, matoucí flétna. Krišna je vždy překrásně oblečen a na Jeho hrudi je velký drahokam Kaustubha. Jednou o tom slyšel jeden zloděj a přemýšlel, že kdyby získat ten drahokam, měl by vystaráno. Představoval si, jak ten drahokam Krišnovi ukradne. Všude Krišnu kolem Góvardhanu hledal. Každý den chodil kolem Góvardhan, až jednou uviděl Krišnu pokrytého drahokamy. Řekl Krišnovi: "Tak a teď mi dej všechny svoje šperky!" Krišna odmítl a pravil: "Matka Jašóda se bude zlobit, jestli ti dám svoje šperky." Zloděj přesto naléhal, že mu má Krišna všechny šperky dát. Tak mu je Krišna nakonec dal a všechna zlodějova přání byla vyplněna a řekl Krišnovi: "Nevadilo by ti, kdybych tě těmi drahokamy ozdobil?" Když se Krišna vrátil domů, matka Jašóda se na Něho podívala a řekla: "Takhle jsem tě neoblékla!" Krišna odpověděl: "To udělal jeden můj oddaný."


(Kadamba Kánana Svámí, 19.září 2017, Petite Riviere, Mauricius)
Odkaz na přepis v angličtině je zde.

pondělí 26. února 2018

Den pro Krišnu

Šrí Čaitanja Maháprabhu vysvětloval Sanátanovi Gósvámímu, že musíme následovat ve šlépějích věčných obyvatel Vrindávanu. Musíme neustále jednat pro potěšení Krišny. V naší sádhaně musí být vždy ústředním bodem Krišna.
Můj první velký festival v chrámu byla Gaura Púrnima. Slavil jsem ji v Bhaktivedanta Manoru a zrovna jsem se vrátil z Indie. Byli jsme ve velmi velké místnosti a my, zbrusu noví oddaní, jsme měli celý den službu koulení sladkých kuliček. Postili jsme se a pro mojí mysl to bylo prostě příliš - sedět v oceánu sladkých kuliček. Říkal jsem si, "Co je tohle za hnutí? Drží půst a celý den v kuchyni vyváří a připravují všemožné prasádam. Co je to za proces?" 
Myslel jsem si, že je to divné, protože jsem byl zaměřen na sebe. Myslel jsme, že je to odříkání, které děláme proto, abychom sami sebe očistili. Nechápal jsem, že jeden den, ten jeden den, byl dnem pro Krišnu, a během toho dne, místo abychom se strachovali o naše vlastní smysly, jak to obvykle děláme, tak během speciálního festivalu dáme všechen náš smyslový požitek stranou. Nebude zařizovat nic pro uspokojení našich smyslů. Vše je činěno jen pro Krišnovo potěšení, všechno! Obyvatelé Vrindávanu to tak dělají každý den!
(Kadamba Kánana Svámí, prosinec 2011, Pretoria, JAR, lekce z ČČ)
Odkaz na přepis v angličtině naleznete zde.